Cristin-person-ID: 596044
Person

Tina Taule

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Ergoterapiavdelingen ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Resultater Resultater

Coping with inflammatory rheumatic disease and fatigue: patients perceptions of their needs. .

Søvik, Margaret Ljosnes; Taule, Tina; Eide, Ruth Else Mehl; Rene, Bjørg; Strand, Margaret Mary; Kjeken, Ingvild. 2019, EULAR 2019. DIAKONSYK, HVLPoster

Ergoterapi i palliasjon - en unyttet ressurs?

Glesnes, Synnøve; Taule, Tina. 2019, Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. HAUKELANDVitenskapelig artikkel

Hand therapy or not following collagenase treatment for Dupuytren's contracture? Protocol for a randomised controlled trial.

Aglen, Terese; Matre, Karin Hoegh; Lind, Cecilie; Selles, Ruud W; Assmus, Jörg; Taule, Tina. 2019, BMC Musculoskeletal Disorders. HAUKELAND, EMCVitenskapelig artikkel

Cognitive assessment tools used in ALS/MND-specific health-care: A systematic review.

Taule, Tina; Søvik, Margaret Ljosnes; Lein, Regina Küfner; Wehling, Eike; Rekand, Tiina. 2018, 29th International Symposium on ALS/MND. HAUKELAND, HVL, UIBPoster

Fatigue og mestring av hverdagen - kvalitativ evaluering av aktivitetsreguleringsgruppe for personer med revmatisk sykdom: utvikling av prosjektprotokoll.

Søvik, Margaret Ljosnes; Taule, Tina; Eide, Ruth Else Mehl; Strand, Margaret Mary; Rene, Bjørg; Devik, Ingvill; Kjeken, Ingvild. 2017, Norsk fagkongress i ergoterapi. OSLOMET, HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »