Cristin-person-ID: 60093
Person

Erik Bjerke

  • Stilling:
    Førstefullmektig
    ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 55 93

Resultater Resultater

Veileder i dialogseminar som metode. Tjenesteutvikling med brukere i sentrum.

Bjerke, Erik; Torstensen, Tom Byberg; Natland, Sidsel; Føleide, Marie ; Fossestøl, Knut. 2018, OSLOMET, HVLRapport

Dette gjør at hjelpen fra Nav virker.

Natland, Sidsel; Bjerke, Erik; Fjeldstad, Øyvind. 2019, OSLOMETIntervju

Hva opplever tjenestemottakere som hjelpsomme møter med Nav, og hvorfor? .

Natland, Sidsel; Bjerke, Erik; Torstensen, Tom Byberg. 2019, CRUX fagsamling 2019. OSLOMETVitenskapelig foredrag

«Jeg fikk blankpusset håpet om at jeg hadde en framtid» Opplevelser av god hjelp i møter med Nav .

Natland, Sidsel; Bjerke, Erik; Torstensen, Tom Byberg. 2019, Fontene forskning. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Dialogseminar som metode i evaluering av praksis.

Hansen, Ragnhild; Bjerke, Erik. 2011, Universitetsforlaget. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 5