Cristin-person-ID: 60152
Person

Aktiv cristin-person Tore Bonsaksen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet
  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Emneord

Mental helse • Pasientundervisning • Folkehelse • Gruppedynamikk • Mestring • Helsepsykologi • Ergoterapi • Psykisk helse • Utdanningsforskning • Fysisk aktivitet

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

The Significance of Demographic Variables on Psychosocial Health from the Early Stage and Nine Months after the COVID-19 Pandemic Outbreak. A Cross-National Study.

Geirdal, Amy Østertun; Price, Daicia; Schoultz, Mariyana; Thygesen, Hilde; Ruffolo, Mary; Leung, Janni; Bonsaksen, Tore. 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). VID, HINN, UoMA, OSLOMET, UQ, UoNaN-BCLCVitenskapelig artikkel

Concerns related to the COVID-19 in adult Norwegians during the first outbreak in 2020 – a qualitative approach.

Skogstad, Laila; Bredal, Inger Schou; Bonsaksen, Tore; Heir, Trond; Ekeberg, Øivind; Grimholt, Tine Kristin. 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). VID, HINN, SUNNAAS, NKVTS, OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Suicide Thoughts and Attempts in the Norwegian General Population during the Early Stage of the COVID-19 Outbreak.

Bonsaksen, Tore; Skogstad, Laila; Heir, Trond; Ekeberg, Øivind; Bredal, Inger Schou; Grimholt, Tine Kristin. 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). HINN, VID, SUNNAAS, NKVTS, OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

The Self-Efficacy for Therapeutic Use of Self Questionnaire (SETUS): psychometric properties of the English version.

Yazdani, Farzaneh; Bonsaksen, Tore; Roberts, Dave; Hess, Ka Yan; Samaneh Karamali, Esmaili. 2021, Irish Journal of Occupational Therapy (IJOT). VID, HINN, OBU, IUoMSaHSVitenskapelig artikkel

Use of alcohol and addictive drugs during the COVID-19 outbreak in Norway: associations with mental health and pandemic-related problems .

Bonsaksen, Tore; Ekeberg, Øivind; Bredal, Inger Schou; Skogstad, Laila; Heir, Trond; Grimholt, Tine Kristin. 2021, Frontiers In Public Health. VID, HINN, OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 261 | Neste | Siste »