Cristin-person-ID: 60198
Person

Aktiv cristin-person Liv Merete Nielsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Emneord

Kunstdidaktikk • Design literacy • Demokratisk medborgerskap • Læreplanutvikling • Brukermedvirkning • Designdidaktikk • Design • Romlige representasjoner • Tegning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 87 75
Sted
Høgskolen i Vestlandet (HiV), Høgskolen i Volda (HiVolda), Universitetet i Tromsø (UiT), Høgskolen i Sørøst Norge (HSN), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges tekniske museum, Kunst og design i skolen (KDS), K8-industridesign, Smartbird

Resultater Resultater

Sjølberging og gode verksteder.

Nielsen, Liv Merete. 2020, FORM. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Kreativ Laila-løsning.

Nielsen, Liv Merete. 2020, FORM. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Skolelederne har ballen.

Nielsen, Liv Merete. 2020, FORM. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Design Literacy in General Education.

Nielsen, Liv Merete. 2017, Design and Technology Education: An International Journal. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Establishing Design Literacy International Network.

Nielsen, Liv Merete; Bohemia, Erik; Reitan, Janne Beate; Brænne, Karen; Bravo, Ursula; Cortes, Catalina. 2019, Conference proceedings of the Design Management Academy. UdD, OSLOMET, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 195 | Neste | Siste »