Cristin-person-ID: 6022
Person

Aktiv cristin-person Joke Dewilde

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Emneord

Transspråking • Sosiolingvistikk • Flerspråklighet • Lingvistisk etnografi • Nyankomne elever • Flerkulturelle arrangement • Flerspråklig literacy • Kvalitative metodologi • Etnografi • Tospråklige lærere • Tospråklig opplæring • Diskursanalyse

Resultater Resultater

Transspråking i voksenopplæring.

Dewilde, Joke; Beiler, Ingrid Rodrick. 2021, Konferansen for tilrettelagt fag- og yrkesutdanning for voksne innvandrere. OSLOMET, UIOFaglig foredrag

Etnografiske studiar.

Dewilde, Joke. 2021, Masteroppgåva – oppstarten og rammene. UIOFaglig foredrag

Episode 21: Det nye språkidealet er språkrikdom.

Bjermeland, Monica; Heie, Magnus; Colvin, Shane David; Dewilde, Joke; Ilner, Einar. 2021, UIOProgramdeltagelse

Flerspråklige lesestrategier i undervisning for ungdommer med kort botid.

Dewilde, Joke; Hatvik, Karoline. 2021, UiO faglig-pedagogisk dag. UIOFaglig foredrag
1 - 5 av 177 | Neste | Siste »