Cristin-person-ID: 603764
Person

Turid Standal Fylling

  • Stilling:
    Avdelingsingeniør
    ved Møreforsking

Resultater Resultater

MELLOMLAGRING AV LEVENDE REKER TIL KONSUM.

Larssen, Wenche Merete Emblem; Bakke, Snorre; Christophersen, Gyda; Fylling, Turid Standal; Barnung, Trygg. 2017, NTNU, MFRapport

Nutritional and functional Properties of fishemal produced from fresh by-Products of cod (Gadus morhua L.) and saithe (Pollachius virens).

Ween, Ola; Stangeland, Janne Kristin; Fylling, Turid Standal; Aas, Grete Hansen. 2017, Heliyon. MF, NTNUVitenskapelig artikkel

Bruk av nanois ved islagring av torsk.

Bjørkevoll, Ingebrigt; Barnung, Trygg Normann; Kvangarsnes, Kristine; Hellevik, Ann Helen; Fylling, Turid Standal. 2014, MFRapport

Råstoffanalyse av rogn fra norsk vårgytende sild og nordsjøsild.

Larssen, Wenche Merete Emblem; Barnung, Trygg Normann; Fylling, Turid Standal; Kvangarsnes, Kristine. 2014, MFRapport

Fangstbehandling av torsk til klippfiskindustrien.

Hellevik, Ann Helen; Barnung, Trygg Normann; Kvangarsnes, Kristine; Bjørkevoll, Ingebrigt; Fylling, Turid Standal. 2014, MFRapport
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »