Cristin-person-ID: 60488
Person

Petter Abrahamsen

  • Stilling:
    Forskningssjef
    ved Statistical Analysis of Natural Resources SAND ved Norsk Regnesentral

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Petroleumsgeologi og -geofysikk • Statistikk

Emneord

Petroleumsgeologi • Romlig statistikk • Geostatistikk • Reservoargeologi • Stokastisk simulering

Kontaktinformasjon

Resultater Resultater

Assessing Multiple-Point Statistics by use of pattern counts to compare images.

Lilleborge, Marie; Fjellvoll, Bjørn; Hauge, Ragnar; Abrahamsen, Petter. 2021, NRRapport

Geostatistisk kartlegging av løsmasser.

Kvernelv, Vegard Berg; Aarnes, Ingrid; Abrahamsen, Petter. 2021, NRRapport

Fra verdifulle oljefelt til farlige løsmasser med COHIBA.

Løland, Anders; Abrahamsen, Petter; Dahle, Pål. 2021, NRProgramledelse

Compendium of Linvel formulas used in Cohiba .

Almendral Vazquez, Ariel; Dahle, Pål; Abrahamsen, Petter. 2020, NRRapport

COHIBA User Manual Version 6.1.

Abrahamsen, Petter; Dahle, Pål; Kvernelv, Vegard Berg; Sektnan, Audun; Almendral Vazquez, Ariel; Aarnes, Ingrid. 2020, NRRapport
1 - 5 av 193 | Neste | Siste »