Cristin-person-ID: 60490
Person

Rune Solberg

  • Stilling:
    Seksjonsleder
    ved Jordobservasjon ved Norsk Regnesentral

Resultater Resultater

Automatisk skydeteksjon i Sentinel-3 SLSTR satellittbilder med U-Net. Første resultater.

Trier, Øivind Due; Waldeland, Anders U.; Solberg, Rune. 2021, NRRapport

Flomtjenesten.

Solberg, Rune. 2020, Ny Copernicus-periode, Infodag.. NRFaglig foredrag

Remote Sensing of Snow Properties with Sentinel-3 versus MODIS.

Solberg, Rune; Trier, Øivind Due; Rudjord, Øystein. 2020, 9th EARSeL workshop on Land Ice and Snow. NRVitenskapelig foredrag

Design and development toward a global flood monitoring product. GlobFlom report.

Solberg, Rune; Salberg, Arnt Børre; Reksten, Jarle Hamar; Rasmussen, Gunnar; Kaljord, Andreas Hay; Jacobsen, Joakim. 2020, NRRapport

Mid-term report. AI4Arctic Deliverable 5.

Solberg, Rune; Salberg, Arnt Børre; Waldeland, Anders U.; Kreiner, Matilde Brandt; Pedersen, Leif Toudal; Malmgren-Hansen, David; Korosov, Anton; Gustafsson, David. 2020, NERSC, NRRapport
1 - 5 av 374 | Neste | Siste »