Cristin-person-ID: 604988
Person

Håvard Aaslund

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 84 35

Resultater Resultater

Istedenfor tilbake til «normalt».

Aaslund, Håvard. 2021, VID-bloggen. VIDPopulærvitenskapelig artikkel

Egenorganisering blant husløse: Utfordringer og løsninger.

Aaslund, Håvard. 2021, FOrskerfrokost. VID, OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 46 | Neste | Siste »