Cristin-person-ID: 604988
Person

Håvard Aaslund

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Profesjonskvalifisering og profesjonsutøvelse i sosialt arbeid og barnevern ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 84 35

Resultater Resultater

How People with Lived Experiences of Substance Use Understand and Experience User Involvement in Substance Use Care: A Synthesis of Qualitative Studies.

Selseng, Lillian Bruland; Follevåg, Brit Marie; Aaslund, Håvard. 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). VID, OSLOMET, HVLVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Istedenfor tilbake til «normalt».

Aaslund, Håvard. 2021, VID-bloggen. VIDPopulærvitenskapelig artikkel

Egenorganisering blant husløse: Utfordringer og løsninger.

Aaslund, Håvard. 2021, FOrskerfrokost. VID, OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 47 | Neste | Siste »