Cristin-person-ID: 60501
Person

Øivind Due Trier

  • Stilling:
    Seniorforsker
    ved Jordobservasjon ved Norsk Regnesentral

Resultater Resultater

Driftspilot naturinngrep.

Trier, Øivind Due; Salberg, Arnt Børre. 2021, NRRapport

Automatisk skydeteksjon i Sentinel-3 SLSTR satellittbilder med U-Net. Første resultater.

Trier, Øivind Due; Waldeland, Anders U.; Solberg, Rune. 2021, NRRapport

Automated building detection with Mask R-CNN from combined hyperspectral and lidar data.

Trier, Øivind Due. 2021, 11th Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing (WHISPERS). NRVitenskapelig foredrag

Detection of cultural heritage in airborne laser scanning data using Faster R-CNN. Results on Norwegian data.

Trier, Øivind Due; Løseth, Kristian. 2021, NR, RIKSANTIKVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Bygningsdeteksjon. Utprøving av to nevrale nettverk.

Horgen, Maria Linea; Trier, Øivind Due. 2021, NRRapport
1 - 5 av 168 | Neste | Siste »