Cristin-person-ID: 606958
Person

Ida Wulff Jensen

  • Stilling:
    Spesialkonsulent
    ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 50 00

Resultater Resultater

Demensvennlig fysiske omgivelser .

Jacobsen, Ida Wulff. 2020, Undervisning på emnet:Eldres Helse for 2. års studenter i ergoterapi OsloMet. VESTFOLDFaglig foredrag

Brukerskole for personer med demens .

Jacobsen, Ida Wulff. 2020, Undervisning på emnet:Eldres Helse for 2. års studenter i ergoterapi OsloMet. VESTFOLDFaglig foredrag

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemilder til personer med kognitv svikt og demens - erfaringer fra praksis .

Jacobsen, Ida Wulff. 2020, Intern kompetanseheving . VESTFOLDFaglig foredrag

Velferdsteknologi til personer med demens.

Holthe, Torhild; Jacobsen, Ida Wulff. 2019, Aldring og helse. VESTFOLDFaglig kapittel

Demens, velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler.

Jacobsen, Ida Wulff. 2016, Fagmøte for leger på Bærum sykehus, Vestre Viken . VESTFOLDFaglig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »