Cristin-person-ID: 607816
Person

Aktiv cristin-person Zada Pajalic

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Deltagende aksjonsforskning • Sykepleievitenskap • Fokusgrupper • Personalledelse • Ungdoms seksuelle og reproduktive helse • Kvalitative forskningsdesign • Kvalitativ intervjumetode • Undervisning og veiledning av bachelorstudenter • Underernæring • systematisk litteraturgjennomgang • Velferdsteknologi • Scoping review • Masterstudenter • Systematiske oversikter

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Zada Pajalic

Tittel

Zada Pajalic

Sammendrag

Resultater Resultater

Determinants of menopause-related symptoms in women during the transition to menopause and the postmenopausal period-A systematic literature review.

Pajalić, Zada; Raboteg-Šarić, Zora. 2020, Journal of Health Sciences. VID, KROATIAVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Maternal plasma levels of oxytocin during breastfeeding-a systematic review.

Uvnäs-Moberg, Kerstin; Ekström-Bergström, Anette; Buckley, Sarah; Massarotti, Claudia; Pajalic, Zada; Luegmair, Karolina; Kotlowska, Alicia; Lengler, Luise; Olza, Ibone; Grylka-Baeschlin, Susanne mfl.. 2020, PLOS ONE. AMWG, CUT, FI, ZHAW, HV, Gu, VID, UoO, UCC, UDADH, UdSdG, TYSKLAND, UQ, SLUVitenskapelig oversiktsartikkel/review

A Framework on Division of Work Tasks between Humans and Robots in the Home.

Saplacan, Diana; Herstad, Jo; Tørresen, Jim; Pajalic, Zada. 2020, Multimodal Technologies and Interaction. VID, UIOVitenskapelig artikkel

Use of Digital Learning Environments: A Study about Fragmented Information Awareness.

Saplacan, Diana; Herstad, Jo; Pajalic, Zada. 2020, ID&A Interaction design & architecture(s). VID, UIOVitenskapelig artikkel

Women's education and profession midwifery in Nordic countries.

Pajalic, Zada; Pajalic, Oleg; Saplacan, Diana. 2019, Journal of Health Sciences. Cth, OSLOMET, UIOVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 81 | Neste | Siste »