Cristin-person-ID: 608309
Person

Mathias Forsberg Brobakken

  • Stilling:
    Forsker
    ved PH - Avd. for psykiatrisk akutt og mottaksfunksjon ved St. Olavs Hospital HF
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Resultater Resultater

Test-retest reliability of the patient activation measure-13 in adults with substance use disorders and schizophrenia spectrum disorders.

Melby, Katrine; Nygård, Mona; Brobakken, Mathias Forsberg; Gråwe, Rolf W.; Guzey, Ismail Cuneyt; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Vedul-Kjelsås, Einar; Heggelund, Jørn; Lara Cabrera, Mariela Loreto. 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). STOLAV, BLÅKORS, NTNUVitenskapelig artikkel

12 Weeks Of Maximal Strength Training Restores Muscle Force-generating Capacity In Patients With Schizophrenia.

Nygård, Mona; Brobakken, Mathias Forsberg; Taylor, Joshua Landen; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Guzey, Ismail Cuneyt; Morken, Gunnar; Vedul-Kjelsås, Einar; Wang, Eivind; Heggelund, Jørn. 2020, Medicine & Science in Sports & Exercise. STOLAV, NTNUPoster

Aerobic Interval Training Integrated In Collaborative Care Of Outpatients With Schizophrenia: One-year Outcomes.

Brobakken, Mathias Forsberg; Nygård, Mona; Guzey, Ismail Cuneyt; Morken, Gunnar; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Heggelund, Jørn; Vedul-Kjelsås, Einar; Wang, Eivind. 2020, Medicine & Science in Sports & Exercise. STOLAV, NTNUVitenskapelig foredrag

One‐year aerobic interval training in outpatients with schizophrenia : a randomized controlled trial.

Brobakken, Mathias Forsberg; Nygård, Mona; Guzey, Ismail Cuneyt; Morken, Gunnar; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Heggelund, Jørn; Vedul-Kjelsås, Einar; Wang, Eivind. 2020, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. STOLAV, NTNU, UoU, HIMVitenskapelig artikkel

Strength training restores force‐generating capacity in patients with schizophrenia.

Nygård, Mona; Brobakken, Mathias Forsberg; Taylor, Joshua L.; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Guzey, Ismail Cuneyt; Morken, Gunnar; Lydersen, Stian; Vedul-Kjelsås, Einar; Wang, Eivind; Heggelund, Jørn. 2020, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. STOLAV, NTNU, UoU, HIMVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »