Cristin-person-ID: 61026
Person

Aktiv cristin-person Helle Cathrine Hansen

  • Stilling:
    Post doktor
    ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

Sosialt arbeid • Kjønnsperspektiv • Arbeidsinkludering og inkluderingskompetanse • Aktiveringspolitikk

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 81 33
Sted
VID, Fakultet for sosialfag, Diakonveien 14, Oslo

Forskningsetisk erklæring

Resultater Resultater

Institutional paradoxes in Norwegian labour activation.

Hansen, Helle Cathrine. 2019, Routledge. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people Second interim report .

Hansen, Inger Lise; Jensen, Ragnhild Steen; Hansen, Helle Cathrine. 2019, VID, FAFORapport

NAVs kvalifiseringsprogram og institusjonelle barrierer mot arbeidsinkludering.

Hansen, Helle Cathrine. 2019, Videreutdanning Arbeidsinkludering. VIDVitenskapelig foredrag

Aktivering – et komplekst felt for forskning og praksis.

Hansen, Helle Cathrine. 2019, Fontene forskning. VIDVitenskapelig artikkel

A pendulum swing in Norwegian activation policy towards the individual. What does it look like from the street-level? .

Hansen, Helle Cathrine. 2019, Street-Level Bureaucracy Research Conference. VIDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 43 | Neste | Siste »