Cristin-person-ID: 61106
Person

Aktiv cristin-person Margrete Aadnanes

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Timelønnede SAM ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Barnevern • Sosialt arbeid • Vold mot barn og unge i nære relasjoner • Barn og unge • Majoritets- og minoritetsperspektiver i sosialt arbeid • Enslige mindreårige flytkninger

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 80 34
Sted
VID vitenskapelige høgskole

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Margrete Aadnanes

Sammendrag

Har bachelor, master og PhD i sosialt arbeid og praksiserfaring frå miljøterapi med barn og unge, samt frå barnevernstjenesten.

Tittel

Margrete Aadnanes

Sammendrag

I have a BA, MA and PhD i social work, and work exepreience from childrens psychiatry as well as from child protection services.

Resultater Resultater

Child centred and Family oriented Practice in Norwegian Child Welfare Services: Dilemmas of Participation and Protection?

Syrstad, Ellen; Aadnanes, Margrete. 2019, The 1th International Conference on Children and Youth in Everyday Life and Professional Practice. VID, OSLOMETVitenskapelig foredrag

Familieråd i barneverntjenestens arbeid med akuttsaker Delrapport fra prosjektet: Familieråd når det haster med å finne en løsning.

Slettebø, Tor; Paulsen, Veronika; Christoffersen, Hanne; Aadnanes, Margrete. 2020, VID, NTNURapport

Vold mot barn og unge i nære relasjonar. Barnevernfagleg kunnskap.

Aadnanes, Margrete. 2020, Gyldendal Akademisk. VID, OSLOMETVitenskapelig monografi

Social workers' challenges in the assessment of child abuse and maltreatment: Intersections of class and ethnicity in child protection cases.

Aadnanes, Margrete. 2017, Critical and radical social work An international journal. OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »