Cristin-person-ID: 61255
Person

Gøril Groven

  • Stilling:
    Forsker
    ved Folkehelseinstituttet
  • Stilling:
    Forsker 3
    ved Møreforsking

Kontaktinformasjon

Telefon
41301048

Resultater Resultater

UNDERVEISRAPPORT - FØLGEFORSKNING PÅ UNG11.

Bachmann, Kari Elisabeth; Hungnes, Tonje; Groven, Gøril. 2020, MFRapport

Skolens innsatsteam mot mobbing. Sluttrapport for følgeforsking av implementeringen av Skolens innsatsteam mot mobbing i Møre og Romsdal. .

Bachmann, Kari Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger; Buset, Kari Leikanger; Festøy, Anne Randi Fagerlid; Groven, Gøril; Haug, Peder; Hungnes, Tonje; Rødal, Jorunn. 2020, HVO, MFRapport

Beredskapsteam mot mobbing i Møre og Romsdal. Resultater fra følgeforskningen 2017 - 2018 .

Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth; Hungnes, Tonje. 2020, MF, HIMRapport

En casestudie om forebyggende mobbearbeid.

Bachmann, Kari Elisabeth; Hungnes, Tonje; Haug, Peder; Groven, Gøril. 2020, Paideia. HVO, MF, HIMVitenskapelig artikkel

Hvordan lage gode samhandlingsforløp for utsatte barn og unge : normaliseringsprosessteori som redskap til å forstå implementeringsprosesser.

Bachmann, Kari Elisabeth; Nerland, Sølve Mikal Krekvik; Skrove, Guri Kaurstad; Hungnes, Tonje; Groven, Gøril. 2020, Tidsskrift for velferdsforskning. MF, HIMVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 34 | Neste | Siste »