Cristin-person-ID: 61279
Person

Jon Helgeland

  • Stilling:
    Seniorrådgiver
    ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Analysis of Thromboembolic and Thrombocytopenic Events After the AZD1222, BNT162b2, and MRNA-1273 COVID-19 Vaccines in 3 Nordic Countries.

Berild, Jacob Dag; Larsen, Vilde Bergstad; Myrup Thiesson, Emilia; Lehtonen, Toni; Grøsland, Mari; Helgeland, Jon; Wolhlfahrt, Jan; Vinsløv Hansen, Jørgen; Palmu, Arto A.; Hviid, Anders. 2022, JAMA Network Open. FINLAND, FHI, SSI, KUVitenskapelig artikkel

Kvalitet i helsetjenesten: 30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2019.

Skyrud, Katrine Damgaard; Kristoffersen, Doris Tove; Helgeland, Jon. 2020, FHIRapport

Abdominal Surgical Pathways Associated With Failure to Rescue. A Nationwide Analyses.

Skyrud, Katrine Damgaard; Helgeland, Jon; Lindahl, Anne Karin; Augestad, Knut Magne. 2021, Årsmøte Norsk Kirugisk Forening. FHI, UIOVitenskapelig foredrag

Admissions to Norwegian Hospitals during the COVID-19 Pandemic.

Helgeland, Jon; Telle, Kjetil Elias; Grøsland, Mari; Huseby, Beate Margrethe; Håberg, Siri Eldevik; Lindman, Anja Elsrud Schou. 2021, Scandinavian Journal of Public Health. FHI, HELSEDIRVitenskapelig artikkel

Impact of the COVID-19 pandemic on emergency and elective hip surgeries in Norway.

Magnusson, Karin; Helgeland, Jon; Grøsland, Mari; Telle, Kjetil Elias. 2021, Acta Orthopaedica. FHI, LuVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 163 | Neste | Siste »