Cristin-person-ID: 61301
Person

Olaf Holmboe

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Resultater Resultater

Commonwealth Fund-undersøkelsen blant allmennleger i elleve land i 2019: tabellrapport.

Skudal, Kjersti Eeg; Holmboe, Olaf; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Telle, Kjetil Elias. 2019, FHIRapport

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Resultater i 2018 og utvikling over tid.

Sjetne, Ingeborg Strømseng; Holmboe, Olaf; Danielsen, Kirsten. 2019, FHIRapport

Helse blant innvandrere i Norge. Levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2016.

Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Straiton, Melanie Lindsay; Øien-Ødegaard, Carine; Aambø, Arild Kjell; Holmboe, Olaf; Johansen, Rune; Grewal, Navnit Kaur; Indseth, Thor. 2019, FHI, UIORapport

Pasienterfaringer med fastlegen og fastlegekontoret i 2018/19.

Iversen, Hilde Karin Hestad; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Holmboe, Olaf. 2019, FHIRapport
1 - 5 av 82 | Neste | Siste »