Cristin-person-ID: 61301
Person

Olaf Holmboe

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Resultater Resultater

Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern. 1. kvartal 2020, Nasjonale resultater.

Holmboe, Olaf; Haugum, Mona; Hernæs, Kjersti Helene; Skudal, Kjersti Eeg; Paulsrud, Inger Opedal; Iversen, Hilde Karin Hestad. 2020, FHIRapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 1. kvartal 2020, Nasjonale resultater.

Holmboe, Olaf; Haugum, Mona; Hernæs, Kjersti Helene; Skudal, Kjersti Eeg; Paulsrud, Inger Opedal; Iversen, Hilde Karin Hestad. 2020, FHIRapport
1 - 5 av 92 | Neste | Siste »