Cristin-person-ID: 61412
Person

Laila Luteberget

 • Stilling:
  Høgskolelektor
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Høgskolelektor
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Høgskolelektor
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Stilling:
  Førstelektor
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

Fagutvikling • Psykisk utviklingshemming • Vernepleie • Medforskning • Praksisfortellinger

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Laila Luteberget

Sammendrag

Har undervisningserfaring både på bachelor- og mastergradsnivå i fag som: miljøarbeid, pedagogikk, veiledning, tverrprofesjonelt samarbeid og fagutvikling innen vernepleie. Har arbeidet med utviklingsarbeid knyttet til fagplanutvikling for bachelorgrad i vernepleie og studieplan for videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser, men også tverrprofesjonell samarbeidslæring og evaluering av studieprogram. Har i to perioder vært studieleder ved vernepleierutdanningen. Mine forskningsinteresser er relatert til selvbestemmelse brukermedvirkning i arbeid med personer som har utviklingshemming. Forskningsarbeidene har vært rettet mot brukerinvolvering i fagutvikling og forskning.

Tittel

Laila Luteberget

Resultater Resultater

Å skape gode hverdagsliv sammen.

Witsø, Aud Elisabeth; Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese; Luteberget, Laila; Midjo, Turid; Røsten, Lennart Sølsnes; Berg, Birger; Brandhaug, Henriette; Dale, Thonje; Eltervåg, Gerd Anne mfl.. 2021, VID, UITRapport

Developing good services – collaboration between adults with intellectual or cognitive disability, staff and academics in Norway.

Witsø, Aud Elisabeth; Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Midjo, Turid. 2019, IASSIDD. VID, NTNUPoster

Fagutvikling og medborgerskap.

Fjetland, Kirsten Jæger; Berge, Ulf; Gjermestad, Anita; Glørstad, Vibeke; Kiær, Elisabeth; Luteberget, Laila. 2019, Universitetsforlaget. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Den sårbare overgangen.

Winsnes, Dag Einar; Fjetland, Tor Magne; Fjetland, Kirsten Jæger; Kiær, Elisabeth; Luteberget, Laila. 2019, Universitetsforlaget. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Framsnakking som verdi i miljøarbeid.

Ramsfjell, Aase; Nielsen, Maja; Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila. 2019, Universitetsforlaget. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 58 | Neste | Siste »