Cristin-person-ID: 61423
Person

Aktiv cristin-person Kåre Rønn Richardsen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk • Forebyggende medisin • Fysioterapi

Emneord

Sosial ulikhet • Minoritetshelse • Kvinnehelse • Folkehelse • Sosiale ulikheter og helse • Helsefremmende arbeid • Sosialøkologi • Livsløpsperspektiv • Fysisk aktivitet

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 66 26
Sted
OsloMet - storbyuniversitetet, Fakultet for Helsevitenskap, Institutt for fysioterapi, Postboks 4, St Olavs Plass, 0130 Oslo
Sted
Universitetet i Oslo (Institutt for Helse og Samfunn) Universitetet i Agder (Institutt for helse- og sykepleievitenskap) Universitetet i Tampere (Fakultet for samfunns- og helsevitenskap)

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Kåre Rønn Richardsen

Sammendrag

Jeg utdannet meg til fysioterapeut i Newcastle, England, og har jobbet i helsetjenesten i England og Norge. Jeg har vært involvert i folkehelserelatert forskning siden 2009. Doktorgradsprosjektet mitt var basert på analyser av fysiske aktivitetsdata samlet inn i Stork-Groruddalen Cohort Study. Jeg deltar i 2020-21 Research Talent Program ved OsloMET - storbyuniversitetet. Jeg er leder for Pillar I i Centre for Intelligent Musculoskeletal Health (https://www.oslomet.no/en/cim)

Tittel

Kåre Rønn Richardsen

Sammendrag

I trained as physiotherapist in Newcastle, England, and have worked in the health service in England and Norway. I have been involved in public health related research since 2009. My PhD project was based on analyses of physical activity data collected in the Stork-Groruddalen Cohort Study. I am in 2020-21 attending the Research Talent Program at Oslo Metropolitan University. I am leader for Pillar I at the Centre for Intelligent Musculoskeletal Health (https://www.oslomet.no/en/cim)

Resultater Resultater

Lipid and lipoprotein concentrations during pregnancy and associations with ethnicity.

Waage, Christin; Mdala, Ibrahimu; Stigum, Hein; Jenum, Anne Karen; Birkeland, Kåre Inge; Shakeel, Nilam; Michelsen, Trond Melbye; Richardsen, Kåre Rønn; Sletner, Line. 2022, BMC Pregnancy and Childbirth. OSLOMET, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

“It’s hard to keep a distance when you’re with someone you really care about”—A qualitative study of adolescents’ pandemic-related health literacy and how Covid-19 affects their lives.

Riiser, Kirsti; Richardsen, Kåre Rønn; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Torbjørnsen, Astrid. 2022, PLOS ONE. OSLOMET, UIAVitenskapelig artikkel

Active learning strategies to promote student-centred learning in anatomy: A Nordic approach.

Elven, Maria; Hirvonen, Armi; Richardsen, Kåre Rønn; Østergard, Gert Verge. 2021, Annual conference of the International Association for Medical Education (AMEE). UCN, OSLOMET, MDUPoster

Low social acceptance among peers increases the risk of persistent musculoskeletal pain in adolescents. Prospective data from the Fit Futures Study.

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Côté, Pierre; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Nielsen, Christopher Sivert; Storheim, Kjersti; Småstuen, Milada Cvancarova; Stensland, Synne mfl.. 2022, BMC Musculoskeletal Disorders. ONT, FHI, NKVTS, OSLOMET, OUSVitenskapelig artikkel

Cohort profile: Epigenetics in Pregnancy (EPIPREG) – Population-based sample of European and South Asian pregnant women with epigenome-wide DNA methylation (850k) in peripheral blood leukocytes.

Fragoso-Bargas, Nicolas; Opsahl, Julia Onsrud; Kiryushchenko, Nadezhda; Böttcher, Yvonne; Lee-Ødegård, Sindre; Qvigstad, Elisabeth; Richardsen, Kåre Rønn; Waage, Christin; Sletner, Line; Jenum, Anne Karen mfl.. 2021, PLOS ONE. HELMOLTZ, OSLOMET, UoB, NTNU, Lu, UIO, AHUS, OUS, UQVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 36 | Neste | Siste »