Cristin-person-ID: 62043
Person

Petter Elstrøm

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Financial and Temporal Costs of Patient Isolation in Norwegian Hospitals.

Haugnes, Håvard; Elstrøm, Petter; Kacelnik, Oliver; Jadczak, Urszula Agnieszka; Wisløff, Torbjørn; de Blasio, Birgitte Freiesleben. 2019, Journal of Hospital Infection. FHI, UIO, LDSVitenskapelig artikkel

Targeting TB or MRSA in Norwegian municipalities during ‘the refugee crisis’ of 2015: a framework for priority setting in screening.

Danielsen, Anders Skyrud; Elstrøm, Petter; Arnesen, Trude Margrete; Gopinathan, Unni; Kacelnik, Oliver. 2019, Eurosurveillance. FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Livestock-Associated MRSA CC1 in Norway; Introduction to Pig Farms, Zoonotic Transmission, and Eradication.

Elstrøm, Petter; Grøntvedt, Carl Andreas; Ås, Christina Gabrielsen; Stegger, Marc; Angen, Øystein; Åmdal, Solfrid; Enger, Hege; Urdahl, Anne Margrete; Jore, Solveig; Steinbakk, Martin mfl.. 2019, Frontiers in Microbiology. VETINST, STOLAV, FHI, SSI, MATTILSYNVitenskapelig artikkel

The fight to keep resistance at bay, epidemiology of carbapenemase producing organisms (CPOs), vancomycin resistant enterococci (VRE) and methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Norway, 2006-2017.

Elstrøm, Petter; Astrup, Elisabeth; Hegstad, Kristin; Samuelsen, Ørjan; Enger, Hege; Kacelnik, Oliver. 2019, PLOS ONE. UIT, UNN, STOLAV, FHIVitenskapelig artikkel

Evaluering av rådet om screeningregimer for nyankomne asylsøkere: en registerbasert kohortstudie.

Danielsen, Anders Skyrud; Elstrøm, Petter; Arnesen, Trude Margrete; Gopinathan, Unni; Kacelnik, Oliver. 2018, Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør. FHI, UIO, KREFTREGVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 34 | Neste | Siste »