Cristin-person-ID: 6252
Person

Aktiv cristin-person Anna Nilsson

  • Stilling:
    Forsker 1
    ved NINA Bergen ved Norsk institutt for naturforskning

Klassifisering

Land

  • Sverige

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Restaureringsplan for Gjølsjøen - 2020.

Holtskog, Thorstein; Dervo, Børre Kind; Mjelde, Marit; Zinke, Peggy; Nygård, Magnus; Elvigen, Stine Wiger; Nilsson, Anna; Hoch, Lea. 2020, NIVA, NINARapport

Offshore wind power impacts on birds at Hywind Tampen.

Nilsson, Anna; May, Roelof Frans. 2022, Assessment of floating offshore wind impacts on marine life. NINAVitenskapelig foredrag

Havvind og fugl - presentasjon av MARCIS og kunnskapsstatus.

Nilsson, Anna. 2022, Konferanse om sameksistens til havs. NINAFaglig foredrag

Colony formation and breeding success in the rapidly declining Black-headed Gull.

Molværsmyr, Sindre. 2019, UIO, NINAMastergradsoppgave
1 - 5 av 29 | Neste | Siste »