Cristin-person-ID: 62664
Person

Inger Marie Stigen

  • Stilling:
    Professor
    ved Bilagslønnede ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Offentlig administrasjon og styring ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emneord

Organisasjonsteori • Lokalforvaltning og lokaldemokrati • Helse- og velferdspolitikk • Evaluering • Offentlig administrasjon og politikk

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 82 37
Sted
Partner i prosjektet Coordination agreements, financial incentives and local responses in the governance of Danish and Norwegian health and care services. Prosjektleder: Forskningsleder, Hilmar Rommetvedt, IRIS Stavanger. Partner: Professor Karsten Vrangbæk, Københavns Universitet

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Strategic games or deliberative bliss? Collaboration for coordination in regional/local health committees in Norway and Denmark.

Rommetvedt, Hilmar; Vrangbæk, Karsten; Stigen, Inger Marie. 2021, 4th workshop. NORCE, OSLOMET, KUVitenskapelig foredrag

The relationship between NPM tools, fiscal performance and service provision in Norwegian Municipalities. Data from 2001-2017. .

Stigen, Inger Marie; Hovik, Sissel; Tufte, Per Arne. 2019, NORDKOM Nordisk Kommuneforskerkonferanse. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Er Stortingets anmodningsvedtak på kollisjonskurs med utredningsinstruksen?

Auberg, Monica; Stigen, Inger Marie. 2019, Stat og styring. OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 97 | Neste | Siste »