Cristin-person-ID: 62664
Person

Inger Marie Stigen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emneord

Organisasjonsteori • Lokalforvaltning og lokaldemokrati • Helse- og velferdspolitikk • Evaluering • Offentlig administrasjon og politikk

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 82 37
Sted
Partner i prosjektet Coordination agreements, financial incentives and local responses in the governance of Danish and Norwegian health and care services. Prosjektleder: Forskningsleder, Hilmar Rommetvedt, IRIS Stavanger. Partner: Professor Karsten Vrangbæk, Københavns Universitet

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

The relationship between NPM tools, fiscal performance and service provision in Norwegian Municipalities. Data from 2001-2017. .

Stigen, Inger Marie; Hovik, Sissel; Tufte, Per Arne. 2019, NORDKOM Nordisk Kommuneforskerkonferanse. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Er Stortingets anmodningsvedtak på kollisjonskurs med utredningsinstruksen?

Auberg, Monica; Stigen, Inger Marie. 2019, Stat og styring. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Akademisk skriving - kan man overlate det til studentassistenter?

Moen Johansen, Grethe; Stigen, Inger Marie; Nilsen, Ingunn. 2019, Læringsfestivalen, NTNU. OSLOMETFaglig foredrag
1 - 5 av 96 | Neste | Siste »