Cristin-person-ID: 626724
Person

Trine Nordby Skjellestad

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus

Resultater Resultater

De nærmeste pårørende.

Engedal, Knut; Tveito, Marit; Skjellestad, Trine Nordby. 2019, Aldring og helse. DIAKONSYK, VESTFOLDFaglig kapittel

Eldreomsorgens ABC Psykiske sykdommer i eldre år.

Kristiansen, Kari Midtbø; Skjellestad, Trine Nordby. 2014, DIAKONSYK, VESTFOLDLærebok
1 - 2 av 2