Cristin-person-ID: 62819
Person

Kari Lamer

  • Stilling:
    Gjest
    ved Seniorsenteret ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Resultater

Strategier og Prinsipper for implementering Forebyggende innsatser i skolen.

Nordahl, Thomas; Lamer, Kari; Olweus, Dan; Mørch, Willi Tore. 2006, HINN, UIT, OSLOMET, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Sosial kompetanse som utgangspunkt for å fange opp utsatte barn.

Lamer, Kari. 2004, Barn i Norge. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Viktige perpektiver i arbeid med barnegrupper.

Lamer, Kari. 2004, Barnehagefolk. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Sosial kompetanse - videre utfordringer.

Lamer, Kari. 2004, Bedre barnehager skriftserie. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

You and me and the two of us! A framework for increasing social competence in children in nursery schools - and some examplesof how to support children developing social competence through dramatic play.

Hauge, Sidsel; Lamer, Kari. 2004, International conference 2004/ CECDE "Questions of Quality". OSLOMETVitenskapelig foredrag