Cristin-person-ID: 62832
Person

Kristin Skinstad van der Kooij

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emneord

Internasjonalisering • Identitet og kulturell kompleksitet • Flerkulturelle utdanningsstudier • Flerkulturell pedagogikk • Interkulturell forståelse • Etniske relasjoner • Komparative og internasjonale utdanningsstudier • Kvalitative forskningsmetoder • Internasjonal studieutveksling • Interkulturell utdanning

Region

  • Norden

Land

  • Norge
  • Sierra Leone
  • Nederland
  • USA

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 72 71
Sted
Medlem av Nordic Centre of Excellence: Justice through education in the Nordic countries

Resultater Resultater

Det er på høy tid å forske på rase og rasisme i lærerutdanningene, Søberg.

Massao, Prisca Bruno; Andersen, Camilla Eline; Fylkesnes, Sandra; Vibeto, Håvard Andreas; Klausen, Siri Wieberg; Haug, Inger Mokkelbost; Kooij, Kristin Skinstad van der; Joranger, Terje Mikael Hasle; Musum, Maja L.; Skrefsrud, Thor Andre mfl.. 2021, Nettavisen. HINN, HIØ, OSLOMET, NTNU, MUS, ELVERUMLeserinnlegg

Lystlesing, læring, skolebibliotek og skoleledelse.

Pihl, Joron; Kooij, Kristin Skinstad van der. 2019, Fagdag for skoleledere og skolebibliotekarer. HINN, OSLOMETFaglig foredrag

Lystlesing, læring og skolebibliotek.

Pihl, Joron; Kooij, Kristin Skinstad van der. 2019, Fagdag for lærere, skolebibliotekarer og bibliotekarer i Modum kommune. HINN, OSLOMETFaglig foredrag

Kommentarer til Wenche Elisabeth Thomassens PhD-avhandling: Lærerstudenters kunnskap for undervisning i flerkulturelle og flerspråklige klasserom – en mixed methods studie.

Kooij, Kristin Skinstad van der. 2018, 90% seminar PhD-prosjektet til kandidat Wenche Elisabeth Thomassen. HINNVitenskapelig foredrag

Tilpasset og likeverdig opplæring gjennom bruk av biblioteket som læringsarena .

Kooij, Kristin Skinstad van der. 2018, Fagdag for avdelingsledere og lærere med ansvar for særskilt språkopplæring i videregående skole. HINNFaglig foredrag
1 - 5 av 65 | Neste | Siste »