Cristin-person-ID: 62881
Person

Tonje Hilde Giæver

  • Stilling:
    Dosent
    ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 71 17

Resultater Resultater

Teaching in a Multi-User Virtual Environment in the Time of Corona.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde. 2022, NERA 2022. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Digital competence for teachers .

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde. 2021, Lecture. OSLOMETFaglig foredrag

Editorial Introduction - Digital Competence in Teacher Education across Europe.

McDonagh, Adrian.; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Milton, Josephine. 2021, Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). OSLOMETFagartikkel

Awareness and knowledge of cyberethics: A comparative study of preservice teachers in Malta, Norway, and Spain.

Milton, Josephine; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Gassó, Héctor Hernández. 2021, Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). UdV, OSLOMET, LtVitenskapelig artikkel

Det virtuelle Universitet. Et fremtidsscenario eller nær realitet?

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde. 2021, Inspirasjonsseminar: En strategisk plattform mot 2030. OSLOMETFaglig foredrag
1 - 5 av 97 | Neste | Siste »