Cristin-person-ID: 63044
Person

Mons Oppedal

  • Stilling:
    Fullmektig
    ved Seniorsenteret ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Resultater

Retten til materiell velferd.

Oppedal, Mons. 2016, Universitetsforlaget. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Barnevernlovens akuttbestemmelser.

Oppedal, Mons . 2013, Fagdag. OSLOMETFaglig foredrag

Tas barns rettigheter etter EMK på alvor i barnevernsaker?

Oppedal, Mons . 2013, Fagbokforlaget. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Spesielle problemstillinger knyttet til akuttsaker.

Oppedal, Mons . 2013, Fylkesnemndsledernes fagmøte. Gardermoen, 9. april 2013. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Barns posisjon i barnevernsaker sett i lys av foreslåtte endringer i barnevernloven.

Oppedal, Mons . 2013, Nasjonalt helse- og sosialrettsseminar 2013. OSLOMETVitenskapelig foredrag