Cristin-person-ID: 630814
Person

Marie Hatlelid Føleide

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold
  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Barns medvirkning • Barnevern • Menneskerettigheter • Barns rettigheter • Komparative studier

Resultater Resultater

Veileder i dialogseminar som metode. Tjenesteutvikling med brukere i sentrum.

Bjerke, Erik; Torstensen, Tom Byberg; Natland, Sidsel; Føleide, Marie ; Fossestøl, Knut. 2018, OSLOMET, HVLRapport

Dilemmas and Contradictions in Hearing Children in Care Proceedings Conceptions of Children’s Views in an Indirect Participation Arrangement.

Føleide, Marie ; Ulvik, Oddbjørg Skjær. 2019, The International Journal of Children's Rights. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Samtaler med barn og familier i barnevernet: muligheter og begrensninger ved ulike samtaletilnærminger.

Føleide, Marie . 2018, VRSB7000 - Kunnskapsgrunnlag om relasjoner og samarbeid i barnevernet. OSLOMETFaglig foredrag
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »