Cristin-person-ID: 6324
Person

Aktiv cristin-person Kristin Skeide Fuglerud

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Stilling:
    Sjefsforsker
    ved Department of Applied Research in Information Technology DART ved Norsk Regnesentral

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Systemutvikling og -arbeid • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Tilgjengelighet • Universell utforming av IKT • Inkluderende identitetsforvaltning • Universell design • Brukermedvirkning i systemutvikling

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering.

Fuglerud, Kristin Skeide; Fyhn, Tonje; Halbach, Till ; Kjæret, Kristin; Olsen, Terje André. 2021, NORCE, NRRapport

Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold. Fem år med følgeforskning .

Fuglerud, Kristin Skeide. 2021, Møteplass om Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold. USNFaglig foredrag

Velferdsteknologi for alle.

Fuglerud, Kristin Skeide; Kjæret, Kristin. 2020, Seminar. NRFaglig foredrag
1 - 5 av 176 | Neste | Siste »