Cristin-person-ID: 6324
Person

Aktiv cristin-person Kristin Skeide Fuglerud

  • Stilling:
    Sjefsforsker
    ved Department of Applied Research in Information Technology DART ved Norsk Regnesentral
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Systemutvikling og -arbeid • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Tilgjengelighet • Universell utforming av IKT • Inkluderende identitetsforvaltning • Universell design • Brukermedvirkning i systemutvikling

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Aspects of Digitalisation.

Leister, Wolfgang; Schulz, Trenton Wade; Hannay, Jo Erskine; Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Tjøstheim, Ingvar; Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Boudko, Svetlana; Stolpe, Audun. 2020, NRRapport

Social Robots in Therapy for Children with Autism Spectrum Disorder: Some findings from the literature.

Schulz, Trenton Wade; Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar. 2020, USN, NRRapport

Co-creating persona scenarios with diverse users enriching inclusive design.

Fuglerud, Kristin Skeide; Schulz, Trenton Wade; Janson, Astri Letnes; Moen, Anne. 2020, Springer. NR, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Universell utforming og velferdsteknologi.

Fuglerud, Kristin Skeide. 2020, DATA2600 Assistive and welfare technologies. USN, NRFaglig foredrag
1 - 5 av 170 | Neste | Siste »