Cristin-person-ID: 6324
Person

Aktiv cristin-person Kristin Skeide Fuglerud

  • Stilling:
    Sjefsforsker
    ved IKT Forskning ved Norsk Regnesentral
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Systemutvikling og -arbeid • Annen informasjonsteknologi • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Tilgjengelighet • Universell utforming av IKT • Universell design • Brukermedvirkning i systemutvikling

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Anbefalinger fra TiTi-prosjektet (Leveransene L3.2, L4.3, L5.2 og L5.3).

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael. 2022, NR, TINGTUNRapport

Spørreundersøkelse om NAVs digitale tjenester og innbyggernes tilbakemeldinger.

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael. 2022, NR, TINGTUNRapport

Sluttrapport for TiTi-prosjektet – Tilgjengelige tilbakemeldinger.

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael. 2022, NRRapport

TiTi-prosjektet: Sluttrapportering.

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael. 2022, NR, TINGTUNRapport
1 - 5 av 218 | Neste | Siste »