Cristin-person-ID: 63413
Person

Aktiv cristin-person Joron Pihl

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Flerkulturelle utdanningsstudier • Lese- og skriveopplæring • Kritisk multikulturalisme • Diskursteori • Etniske relasjoner • Rasisme • Lærerutdanning • Inkludering og ekskludering av minoriteter • Kritisk teori • Tverrprofesjonelt samarbeid • Profesjonelt skjønn • Diskursanalyse

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 72 40
Sted
Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Postboks. 4 St. Olavs plass N- 0130 Oslo
Sted
Nordisk Senter for Fremragende Forskning, Rettferdighet gjennom Utdanning (JustEd), Professor Gunilla Holm, Helsinki Universitet

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Lystlesing, læring og skolebibliotek.

Pihl, Joron; Kooij, Kristin Skinstad van der. 2019, Fagdag for lærere, skolebibliotekarer og bibliotekarer i Modum kommune. HINN, OSLOMETFaglig foredrag

Skolebiblioteket i framtidens skole.

Pihl, Joron. 2018, Cappelen Damm Akademisk. OSLOMETFaglig kapittel

‘Promoting justice through education’ Discussant.

Pihl, Joron. 2018, JustEd Conference 2018. OSLOMETFaglig foredrag

Visjoner for forankring av litteraturformidling, lesing og en kultur for lesing i barnehagen .

Pihl, Joron. 2018, Lesefrø. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Visjoner for forankring av litteraturformidling, lesing og en kultur for lesing i barnehagen .

Pihl, Joron. 2018, Lesefrø. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 203 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2010 - Formidlingsprisen 2010