Cristin-person-ID: 63552
Person

Ruth Tuhus

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 62 02

Resultater Resultater

Palliasjon og lindring – en begrepsbestemmelse ved bruk av etymologiske ordbøker og offentlige dokumenter.

Tuhus, Ruth; Bruun Lorentsen, Vibeke; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander. 2021, Tidsskrift for omsorgsforskning. VID, LDH, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Children in Palliative Care (CHIP): an interdisciplinary research collaboration.

Winger, Anette; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Steindal, Simen Alexander; Riiser, Kirsti; Lee, Anja; Hellebostad, Marit; Karterud, Dag; Ravn, Ingrid Helen; Früh, Elena Albertini; Misvær, Nina mfl.. 2019, Konferanse. LDH, OSLOMET, OUS, FRAMBUFaglig foredrag

Den som våker, sover ikke. Om våking og verdighet.

Tuhus, Ruth. 2017, Pedagogiska fakulteten. OSLOMET, ÅADoktorgradsavhandling

Tolking og forståelse av en mytologisk tekst.

Tuhus, Ruth. 2014, Det 8. Nordiska hermeneutikseminariet i Göteborg. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Våkinng og verdighet.

Tuhus, Ruth; Nåden, Dagfinn; Nyström, Lisbet. 2012, Det femte Nordiska hermeneutikkseminaret. OSLOMET, ÅAVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »