Cristin-person-ID: 6370
Person

Kim Stene-Larsen

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Alcohol-related mortality following the loss of a child: a register-based follow-up study from Norway.

Christiansen, Solveig Glestad; Reneflot, Anne; Stene-Larsen, Kim; Hauge, Lars Johan. 2020, BMJ Open. FHIVitenskapelig artikkel

A Registry Based Approach to Suicide Research: Opportunities and Limitations in the Norwegian Population Representative Registries.

Stene-Larsen, Kim; Hauge, Lars Johan; Øien-Ødegaard, Carine; Reneflot, Anne. 2019, Santé mentale au Québec. FHIVitenskapelig artikkel

Vold og seksuelle overgrep.

Aakvaag, Helene Flood; Hafstad, Gertrud Sofie; Hjemdal, Ole Kristian; Sandmoe, Astrid; Stensland, Synne; Stene, Lise Eilin; Myklestad, Ingri; Stene-Larsen, Kim; Reneflot, Anne; Thoresen, Siri. 2019, NKVTS, FHI, UIAFaglig kapittel

Contact with GPs in primary health care services prior to suicide in Norwegian middle-aged adults .

Reneflot, Anne; Stene-Larsen, Kim; Øien-Ødegaard, Carine; Hauge, Lars Johan. 2019, 30th World Congress of the International Association for Suicide Prevention. FHIVitenskapelig foredrag

Selvmordsforebyggende tiltak: Et systematisk søk med sortering av oversiktsartikler publisert mellom 2015 og 2018.

Stene-Larsen, Kim; Siqveland, Johan; Myklestad, Ingri; Reneflot, Anne. 2019, Møte arrangert av HOD: om leveranse Handlingsplan for forebygging av selvmord og tiltak for selvmordsforebygging.. FHI, UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 25 | Neste | Siste »