Cristin-person-ID: 652398
Person

Ina Bakke Birkeland

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Uni Research Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kontaktinformasjon

Telefon
55583343

Resultater Resultater

Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - resultater 2018.

Jensen, Thomas Correll; Birkeland, Ina Bakke; Bongard, Terje; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute. 2019, NIVA, NORCE, NINARapport

Blekeprosjektet 2014-2017.

Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Vollset, Knut Wiik; Birkeland, Ina Bakke mfl.. 2018, NIVA, NORCE, UIA, UIBRapport

Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland.

Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Birkeland, Ina Bakke. 2018, NORCERapport

Smoltslep som tiltak for å bygge opp gytebestanden av Vossolaks - sammenstilling av fangster fra kile- og sittenotfiske. Sluttrapport for FHF-prosjekt nr. 900608.

Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Vollset, Knut Wiik; Wiers, Tore; Gabrielsen, Sven Erik; Birkeland, Ina Bakke; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar. 2016, NORCERapport

Registrering av lakselus i Sognefjorden 2013-2016 – Samlerapport for prosjektperioden. LFI-rapport nr. 278.

Vollset, Knut Wiik; Birkeland, Ina Bakke; Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir. 2016, NORCERapport
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »