Cristin-person-ID: 6704
Person

Bruno Laeng

 • Stilling:
  Professor
  ved Kognitiv- og nevropsykologi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Kognitiv psykologi

Emneord

Kognitiv nevrovitenskap

Land

 • Norge

Kontaktinformasjon

Sted
Universitetet i Oslo Psykologisk institutt Harald Schjelderups hus, rom 04.024 Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Bruno Laeng

Sammendrag

Professor i kognitiv-nevropsykologi. Har Bachelor i eksperimentell psykologi fra Universitá La Sapienza (Roma, Italia) og Ph.D. i biologisk psykologi fra The University of Michigan (Ann Arbor, Michigan, USA). Har tidligere jobbet ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, University of Guelph (Canada), Harvard University (USA) og i 3 år var han Clinical Research Fellow ved Massachusetts General Hospital, Boston (USA). 2008- Professor i Psykologi, Universitetet i Oslo 2006-2010 Professor II, University of Bergen 2002-2007 Professor i Psykologi, Universitetet i Tromsø 1997-2002 Førsteamanuensis i Psykologi, Universitetet i Tromsø 1994-1997 1) Postdoctoral fellow, Psychology (mentor: Dr. S.M. Kosslyn, Ph.D.), Harvard University, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.; 2) Harvard Medical School Postgraduate in Neurophthalmology, Department of Neurology, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts, U.S.A. 1993-1994 Postdoctoral Fellow, Psychology (mentor: Dr. M. Peters, Ph.D.), University of Guelph, Canada 1994 -PhD in Psychology (mentors: Dr. C.M. Butter, Ph.D., and Dr. Henry "Gus" Buchtel, Ph.D.), University of Michigan, U.S.A.

Populærvitenskapelig sammendrag

Faglige interesser

 • Oppmerksomhet og visuell persepsjon (former, romlige relasjoner, farger)
 • Mentale forestillinger
 • Synestesi
 • Visuell hukommelse
 • Emosjoner i ansikt og musikk  

Undervisning

PSY4303 - Vision and the Brain
 

Bakgrunn

Professor i kognitiv-nevropsykologi. Har Bachelor i eksperimentell psykologi fra Universitá La Sapienza (Roma, Italia) og Ph.D. i biologisk psykologi fra The University of Michigan (Ann Arbor, Michigan, USA).
Har tidligere jobbet ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, University of Guelph (Canada), Harvard University (USA) og i 3 år var han Clinical Research Fellow ved Massachusetts General Hospital, Boston (USA). 

 • 2008 Professor i Psykologi, Universitetet i Oslo
 • 2006-2010 Professorm University of Bergen
 • 2002-2007 Professor i Psykologi, Universitetet i Tromsø
 • 1997-2002 Førsteamanuensis i Psykologi, Universitetet i Tromsø
 • 1994-1997 1) Postdoctoral fellow, Psychology (mentor: Dr. S.M. Kosslyn, Ph.D.), Harvard University, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.; 2) Harvard Medical School Postgraduate in Neurophthalmology, Department of Neurology, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts, U.S.A.
 • 1993-1994 Postdoctoral Fellow, Psychology (mentor: Dr. M. Peters, Ph.D.), University of Guelph, Canada
 • 1994 -PhD in Psychology (mentors: Dr. C.M. Butter, Ph.D., and Dr. Henry "Gus" Buchtel, Ph.D.), University of Michigan, U.S.A.

Priser 

 • _Teaching Award_ fra Institutt for Psykologi, Universitetet i Tromsø, 2003
 • _Pris til yngre forsker_, Universitetet i Tromsø, 2000
 • _Dignita' di Stampa_, Universitetet i Roma, Laurea Summa Cum Laude, 1997

Verv

Medlem av Regional Etisk Komite (REK), Oslo
 

Tittel

Bruno Laeng

Sammendrag

Bruno Laeng is professor in cognitive neuropsychology. He received his Bachelor in experimental psychology from Universitá La Sapienza (Roma, Italia) and a Ph.D. in biological psychology from The University of Michigan (Ann Arbor, Michigan, USA). He has previously held positions at the University of Bergen, University of Tromsø, University of Guelph (Canada), Harvard University (USA) and he has been a Clinical Research Fellow at the Massachusetts General Hospital, Boston (USA). 2008-present Professor in Psychology, University of Oslo, Oslo, Norway 2006-2010 Adjunct Professor, Institute of Biological and Medical Psychology, University of Bergen 2002-2007 Professor in Psychology, University of Tromsø 1997-2002 Associate Professor in Psychology, University of Tromsø 1994-1997 1) Postdoctoral fellow, Psychology (mentor: Dr. S.M. Kosslyn, Ph.D.), Harvard University, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.; 2) Harvard Medical School Postgraduate in Neurophthalmology, Department of Neurology, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts, U.S.A. 1993-1994 Postdoctoral Fellow, Psychology (mentor: Dr. M. Peters, Ph.D.), University of Guelph, Canada 1987-1993 PhD in Psychology (mentors: Dr. C.M. Butter, Ph.D., and Dr. Henry "Gus" Buchtel, Ph.D.), University of Michigan, U.S.A.

Populærvitenskapelig sammendrag

Academic Interests

 • How the mind works, based on the study of the human brain.
 • Visual attention and perception (of forms, spatial relations, colors)
 • Mental images,
 • Synaesthesia
 • Visual memory
 • Emotions in faces and music.  

Teaching

PSY4303 - Vision and the Brain

Higher education and employment history

Bruno Laeng is professor in cognitive neuropsychology. He has a Bachelor in experimental psychology from Universitá La Sapienza (Roma, Italia) and a Ph.D. in biological psychology from The University of Michigan (Ann Arbor, Michigan, USA). He has previously held positions at the University of Bergen, University of Tromsø, University of Guelph (Canada), Harvard University (USA) and he has been a Clinical Research Fellow at the Massachusetts General Hospital, Boston (USA). 

 • 2008 Professor in Psychology, University of Oslo, Oslo, Norway
 • 2006-present Adjunct Professor, Institute of Biological and Medical Psychology, University of Bergen
 • 2002-2007 Professor in Psychology, University of Tromsø
 • 1997-2002 Associate Professor in Psychology, University of Tromsø
 • 1994-1997 1) Postdoctoral fellow, Psychology (mentor: Dr. S.M. Kosslyn, Ph.D.), Harvard University, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.; 2) Harvard Medical School Postgraduate in Neurophthalmology, Department of Neurology, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts, U.S.A.
 • 1993-1994 Postdoctoral Fellow, Psychology (mentor: Dr. M. Peters, Ph.D.), University of Guelph, Canada
 • 1994 -PhD in Psychology (mentors: Dr. C.M. Butter, Ph.D., and Dr. Henry "Gus" Buchtel, Ph.D.), University of Michigan, U.S.A.

Awards

 • _Teaching Award_ from Department of Psychology, The University of Tromsø, 2003
 • _Young Researcher Award_ at The University of Tromsø, 2000
 • _Dignita' di Stampa_, University of Rome, Laurea Summa Cum Laude, 1997 

Appointments

Bruno Laeng is professor in cognitive neuropsychology, University of Oslo.
Member of the Regional Ethical Committee (REK) for Medical Research, Oslo (Norway).

Tittel

Laeng Bruno

Populærvitenskapelig sammendrag

EDUCATION 1987-1993 University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A., Ph.D. in Psychology 1980-1986 Universita' La Sapienza, Rome, Italy, Laurea in Psicologia PROFESSIONAL EXPERIENCE 2008→ Professor in Psychology, University of Oslo, Oslo, Norway 2006 → Adjunct Professor (Professor II), Institute of Biological and Medical Psychology, University of Bergen, Bergen, Norway 2002-2007 Professor in Psychology, University of Tromsø, Tromsø, Norway 1997-2002 Associate Professor in Psychology, University of Tromsø, Tromsø, Norway 1994-1997 Postdoctoral fellow, Psychology (mentor: Dr. S.M. Kosslyn, Ph.D.), Harvard University, Cambridge, Massachusetts, U.S.A. Clinical Research Fellow, Harvard Medical School Postgraduate in Neurophthalmology, Department of Neurology, Unit for Neurovisual Disorders, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts, U.S.A. 1993-1994 Postdoctoral Fellow, Psychology (mentor: Dr. M. Peters, Ph.D.), University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada 1991-1993 Research Assistant, Psychology (mentor: Dr. C.M. Butter, Ph.D.), University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, U.S.A. 1987-1991 Teaching Assistant, Psychology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

Resultater Resultater

The ascending arousal system promotes optimal performance through mesoscale network integration in a visuospatial attentional task.

Wainstein, Gabriel; Rojas-Líbano, Daniel; Medel, Vicente; Alnæs, Dag; Kolskår, Knut-Kristian; Endestad, Tor; Laeng, Bruno; Ossandon, Tomas; Crossley, Nicolás; Matar, Elie mfl.. 2021, Network Neuroscience. SUNNAAS, HELGELAND, UIO, CHILE, SYDNEY, OUS, UCVitenskapelig artikkel

Substituting facial movements in singers changes the sounds of musical intervals.

Laeng, Bruno; Kuyateh, Sarjo; Kelkar, Tejaswinee. 2021, Scientific Reports. UIOVitenskapelig artikkel

More Than Meter’s The Eye: Divergent Roles of Pickups and Syncopation in Groove.

Spiech, Connor; Laeng, Bruno; Sioros, George; Danielsen, Anne; Endestad, Tor. 2021, Neuromusic VII. UIOPoster

More Than Meter’s The Eye: Divergent Roles of Pickups and Syncopation in Groove.

Spiech, Connor; Laeng, Bruno; Sioros, George; Danielsen, Anne; Endestad, Tor. 2021, Rhythm Production and Perception Workshop 2021. UIOVitenskapelig foredrag

Move like everyone is watching: Social context affects head motion and gaze in string quartet performance.

Bishop, Laura; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Laeng, Bruno; Jensenius, Alexander Refsum; Høffding, Simon. 2021, Journal of New Music Research. SDU, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 188 | Neste | Siste »