Cristin-person-ID: 6764
Person

Hege Kersten

 • Stilling:
  Forsker
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Stilling:
  Forsker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Stilling:
  Forskningssjef
  ved Fag- og forskning ved Sykehuset Telemark HF
 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Farmakologi og farmasøytisk biovitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Cand.med.stipendiater
  ved Geriatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Kontaktinformasjon

Sted
FOU, Sykehuset Telemark HF, Skien, Norway

Resultater Resultater

Effect of clinical geriatric assessments and collaborative medication reviews by geriatrician and family physician for improving health-related quality of life in home-dwelling older patients receiving polypharmacy: a cluster randomized clinical trial.

Romskaug, Rita; Skovlund, Eva; Straand, Jørund; Molden, Espen; Kersten, Hege; Pitkala, Kaisu H; Lundqvist, Christofer; Wyller, Torgeir Bruun. 2019, JAMA Internal Medicine. HY-HU, TELEMARK, FHI, DIAKONSYK, VESTFOLD, NTNU, UIO, HYKS, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

Quality of Life of Family Carers of Persons with Young-Onset Dementia: A Nordic Two-Year Observational Multicenter.

Hvidsten, Lara H. Thomasgaard; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun; Saltyte Benth, Jurate; Kersten, Hege. 2019, PLOS ONE. TELEMARK, VESTFOLD, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

Quality of life of family carers of persons with young-onset compared to late-onset dementia.

Hvidsten, Lara H. Thomasgaard; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun; Saltyte Benth, Jurate; Bruvik, Frøydis Kristine; Kersten, Hege. 2019, Aging & Mental Health. PIHV, TELEMARK, VESTFOLD, UIO, AHUS, OUS, INNLANDET, UIBVitenskapelig artikkel

Can screening tools for potentially inappropriate prescriptions in older adults prevent serious adverse drug events?

Wang-Hansen, Marte Sofie; Wyller, Torgeir Bruun; Hvidsten, Lara H. Thomasgaard; Kersten, Hege. 2019, European Journal of Clinical Pharmacology. TELEMARK, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Quality of Life in People with Young-Onset Dementia: A Nordic Two-Year Observational Multicenter Study.

Hvidsten, Lara H. Thomasgaard; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun; Saltyte Benth, Jurate; Kersten, Hege. 2019, Journal of Alzheimer's Disease. TELEMARK, VESTFOLD, UIO, AHUS, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 33 | Neste | Siste »