Cristin-person-ID: 679953
Person

Espen Olsen Espedal

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Resultater Resultater

Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane.

Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Helle, Turid Myklebust; Lehmann, Gunnar Bekke; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar. 2019, NORCERapport

Hydrologiske og hydrodynamiske forhold i Tokkeåi. Konsekvenser for fiskehabitat.

Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Flödl, Peter; Hauer, Christoph. 2019, NORCERapport

Kartlegging av fiskehabitat i nedre del av Jølstra og Anga – Konsekvens av utfylling og bruer i samband med Førdepakken.

Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph. 2019, NORCERapport

Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2018.

Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph. 2019, NORCERapport

Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane. Mellomrapport.

Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Helle, Turid Myklebust; Lehmann, Gunnar Bekke; Postler, Christoph; Skår, Bjørnar. 2019, NORCERapport
1 - 5 av 33 | Neste | Siste »