Cristin-person-ID: 6870
Person

Aktiv cristin-person Lise Grøva

  • Stilling:
    Forsker
    ved Divisjon for skog og utmark ved Norsk institutt for bioøkonomi

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruks- og fiskerifag

Emneord

Sau • Flått • Utmarksbeite • Bærekraftig landbruk • Beiteovervåkning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 90954835
Sted
https://www.nibio.no/ansatte/lise-grova?locationfilter=true

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Norwegian dairy farmers’ preferences for breeding goal traits and associations with herd and farm characteristics.

Skjerve, T.A.; Grøva, Lise; Sørheim, L.K.; Slagboom, M.; Eriksson, S; Kargo, M.; Wallenbeck, A.. 2018, Acta agriculturæ Scandinavica. Section A, Animal science. NIBIO, AU, NORSØK, SLUVitenskapelig artikkel

Regjeringen ønsker økt bruk av utmarksbeite, men det haster med å reparere gamle skader.

Høberg, Eva Narten; Grøva, Lise. 2022, Helsemagasinet: Vitenskap og fornuft. NIBIOFagartikkel

Vil ha tilbake tilskotsordning på all ull.

Grøva, Lise. 2022, NIBIOIntervju

Er virkelig grasnæringene miljøverstinger?

Høberg, Eva Narten; Grøva, Lise. 2021, Nationen. NIBIOKronikk

Sau og kylling - ytterpunkter til ettertanke i grasnasjonen Norge.

Høberg, Eva Narten; Grøva, Lise. 2021, Helsemagasinet: Vitenskap og fornuft. NIBIOKronikk
1 - 5 av 184 | Neste | Siste »