Cristin-person-ID: 7171
Person

Kristin Østlie

  • Stilling:
    Vitenskapelig ass
    ved Avd Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet HF
  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Div Habilitering og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet HF

Resultater Resultater

Trajectories of fatigue among stroke patients from the acute phase to 18 months post-injury: A latent class analysis.

Kjeverud, Anita; Østlie, Kristin; Schanke, Anne-Kristine; Gay, Caryl; Thoresen, Magne; Lerdal, Anners. 2020, PLOS ONE. SUNNAAS, LDS, UIO, INNLANDET, UoCSFVitenskapelig artikkel

Education and work participation among adults with congenital unilateral upper limb deficiency in Norway: A cross-sectional study.

Johansen, Heidi; Bathen, Trine; Andersen, Liv; Rand-Hendriksen, Svend; Østlie, Kristin. 2018, PLOS ONE. SUNNAAS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Utdanning og yrkesvalg, voksne med dysmeli i Norge.

Johansen, Heidi; Bathen, Trine; Østlie, Kristin; Rand-Hendriksen, Svend. 2018, Norsk dysmeliseminar. SUNNAAS, INNLANDETVitenskapelig foredrag

Chronic pain and fatigue in adults with congenital unilateral upper limb deficiency in Norway. A cross-sectional study.

Johansen, Heidi; Bathen, Trine; Øinæs, Liv Andersen; Rand-Hendriksen, Svend; Østlie, Kristin. 2018, PLOS ONE. SUNNAAS, UIO, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Retningslinje for rehablilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon.

Østlie, Kristin; Granan, Lars-Petter. 2017, Tidsskrift for Den norske legeforening. OUS, INNLANDETLeserinnlegg
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »