Cristin-person-ID: 718162
Person

Aktiv cristin-person Ingrid Løland

  • Stilling:
    PhD-stipendiat
    ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Kulturvitenskap • Filosofiske fag • Allmennpedagogikk • Teologi og religionsvitenskap • Idéhistorie

Emneord

Identitet og kulturell kompleksitet • Asyl og flyktningepolitikk • Kristendom og jødedom • Politisk islam • Religion og migrasjon • Midtøsten og Nord-Afrika • Nettbasert pedagogikk • Etnisitet og menneskerettigheter • Religion and Violent Conflict • Religion and Identity • Syria • Narrativ forskning • Migrasjon internasjonal • Hebraisk språk • Interkulturell kommunikasjon • Religionsmøte

Kontaktinformasjon

Telefon
+4793085887
Sted
VID vitenskapelige høgskole Campus Stavanger Misjonsmarka 12 4011 Stavanger

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Ingrid Løland

Tittel

Ingrid Løland

Sammendrag

Jeg har bakgrunn som religionshistoriker med fokus på semittiske religioner og har i mange år oppholdt meg i Midtøsten. I tillegg har jeg blandt annet idéhistorie, Midtøsten-kunnskap, PPU, interkulturell kommunikasjon, migrasjonsstudier, hebraisk og faglitterær skriving i min studieportefølje. Jeg har undervist ved ulike høyskoler i blandt annet religionsvitenskap, fenomenet Jerusalem, politisk islam, nyreligiøsitet og globale religionsspørsmål. Jeg har også i 15 år vært engasjert med asyl- og flyktningarbeid både i inn- og utland; som mottaksleder, lærer, rådgiver og veileder. Som stipendiat ved Senter for misjon og globale studier er min forskning rettet mot religion, migrasjon og transnasjonale relasjoner. Doktorgradsprosjektet er et kvalitativ studie av syriske flyktningers narrativer om krig og tvungne migrasjonserfaringer og på hvilken måte disse erfaringene påvirker interkulturelle relasjoner og endringer i religiøse og andre identitetsforståelser.

Resultater Resultater

Krig, fred og medborgerskap: Om bruk av fortellinger for en økt forståelse av migrasjons- og eksilerfaringer blant syriske flyktninger i Norge.

Løland, Ingrid. 2021, Fagdag for samfunnfagslærere i videregående skoler i Rogaland. VIDFaglig foredrag

Migrasjon - Drømmen om fred? Migrasjons- og eksilerfaringer blant syriske flyktninger i Norge.

Løland, Ingrid. 2021, Forskningsdagene Stavanger 2021. VIDPopulærvitenskapelig foredrag

Syria-krigens etterspill: Migrasjons- og eksilerfaringer blant syriske flyktninger i Norge.

Løland, Ingrid. 2021, Medlemsmøte. VIDPopulærvitenskapelig foredrag

War, Displacement and Refugeehood: Existential Encounters of Religion in the Syrian Refugee Crisis.

Løland, Ingrid. 2021, Entangled Religions: Interdisciplinary Journal for the Study of Religious Contact and Transfer. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 38 | Neste | Siste »