Cristin-person-ID: 741619
Person

Kristin Sunde

  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger

Resultater Resultater

Is a faster pace of letter instruction associated with other teaching practices? .

Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti. 2019, Nordic Journal of Literacy Research. UISVitenskapelig artikkel

Rask bokstavlæring gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere.

Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek. 2019, UISIntervju

Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere.

Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek. 2019, UISNettsider (opplysningsmateriale)

Does Introducing the Letters Faster Boost the Development of Children’s Letter Knowledge, Word Reading and Spelling in the First Year of School?

Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti. 2019, Scientific Studies of Reading. UIS, UIBVitenskapelig artikkel

Kva er god lese- og skriveopplæring for dei minste?

Sunde, Kristin; Sædberg, Leif Tore. 2018, UISNettsider (opplysningsmateriale)
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »