Cristin-person-ID: 741650
Person

Memory Jayne Tembo

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Defining good enough parenting : Ambiguities when immigrant parents migrate to interventionist and child-centric western countries : The case of Norway.

Tembo, Memory Jayne; Studsrød, Ingunn. 2022, Palgrave Macmillan. VID, UISVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The complexities in social work practice.

Tembo, Memory Jayne; Oltedal, Siv. 2021, Journal of Comparative Social Work. VID, UISFagartikkel

Å ha noen er den store forskjellen. Evaluering av Home-Start Familiekontakten.

Sirris, Stephen; Løvaas, Beate Jelstad; Flacke, Astrid Kleppe; Kivle, Benedicte Maria Tveter; Kaasa, Asbjørn; Opstad, Leiv; Tembo, Memory Jayne; Slettebø, Tor. 2020, VID, NTNURapport

Governing the family: immigrant parents’ perceptions of the controlling power of the Norwegian welfare system.

Tembo, Memory Jayne; Studsrød, Ingunn; Young, Susan. 2020, European Journal of Social Work. VID, UIS, UWAVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »