Cristin-person-ID: 7453
Person

Anne Kristin Møller Fell

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Overlege / forsker
    ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Resultater Resultater

Influence of asthma and obesity on respiratory symptoms, work ability and lung function: findings from a cross-sectional Norwegian population study.

Klepaker, Geir; Henneberger, Paul Keefer; Hertel, Jens Kristoffer; Holla, Øystein Lunde; Kongerud, Johny; Fell, Anne Kristin Møller. 2021, BMJ Open Respiratory Research. CDC, TELEMARK, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Influence of lifestyle risk factors on work ability and sick leave in a general working population in Norway: a 5-year longitudinal study.

Müller De Bortoli, Marit; Oellingrath, Inger Margaret; Fell, Anne Kristin Møller; Burdorf, Alex; Robroek, Suzan. 2021, BMJ Open. USN, TELEMARK, EMCVitenskapelig artikkel

Combined body mass index and abdominal obesity, lifestyle and health in a Norwegian adult population: a cross-sectional study.

Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel; Fell, Anne Kristin Møller. 2020, Journal of Public Health (Berlin). USN, TELEMARKVitenskapelig artikkel

Occupational exposure and the risk of new-onset chronic rhinosinusitis - a prospective study 2013-2018.

Clarhed, Ulrika K E; Johansson, Helena; Svendsen, Martin Veel; Torén, Kjell; Fell, Anne Kristin Møller; Hellgren, Johan. 2020, Rhinology. ACU, TELEMARK, SAVitenskapelig artikkel

Possible Risk Factors for Poor Asthma Control Assessed in a Cross-Sectional Population-Based Study From Telemark, Norway.

Abrahamsen, Regine; Gundersen, Gølin Finkenhagen; Svendsen, Martin Veel; Klepaker, Geir; Kongerud, Johny; Fell, Anne Kristin Møller. 2020, PLOS ONE. TELEMARK, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 41 | Neste | Siste »