Cristin-person-ID: 756042
Person

Aktiv cristin-person Anne-Martha Utne Øygarden

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 67 56

Resultater Resultater

Helsestasjonstilbudet i Oslo under covid-19 – førstegangsmødres erfaringer.

Brekke, Malene; Solberg, Beate; Sæther, Kristin Marie; Øygarden, Anne-Martha Utne; Martinsen, Jan Ivar; Glavin, Kari. 2021, Sykepleien Forskning. VIDVitenskapelig artikkel

Navigering i ukjent terreng.

Øygarden, Anne-Martha Utne; Morttjernet, Hanne; Loua, Per; Ulfsby, Kirsten Jacobsen. 2017, Digitaliseringskonferanse . OSLOMETFaglig foredrag
1 - 2 av 2