Cristin-person-ID: 757918
Person

Lars Henry Berge Olsen

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Statistikk og Data Science ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Using Shapley Values and Variational Autoencoders to Explain Predictive Models with Dependent Mixed Features.

Olsen, Lars Henry Berge; Glad, Ingrid Kristine; Jullum, Martin; Aas, Kjersti. 2022, Journal of machine learning research. NR, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1