Cristin-person-ID: 758519
Person

Kristin Kyte

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Resultater Resultater

Effects of oral nutrition supplements in persons with dementia: A systematic review.

Tangvik, Randi Julie; Bruvik, Frøydis Kristine; Drageset, Jorunn; Kyte, Kristin; Hunskår, Irene. 2020, Geriatric Nursing. VID, UIB, HVLVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Students' self-assessment in spiritual care in clinical placement.

Kyte, Kristin. 2019, Spiritiual Care - The State of the Art and International Perspectives . VIDPoster

Longing to get back on track: Patients' experiences and supportive care needs after lung cancer surgery.

Kyte, Kristin; Ekstedt, Mirjam; Rustøen, Tone; Oksholm, Trine. 2019, Journal of Clinical Nursing (JCN). VID, LNU, UIO, OUS, KIVitenskapelig artikkel

Social support after Lung Cancer Surgery.

Kyte, Kristin; Rustøen, Tone; Ekstedt, Mirijam; Oksholm, Trine. 2017, The 48th Nordic Lung Congress. VID, UIOPoster

Stoisk omfordeling av søvn - en grouded theory studie om eldre pasienters opplevelse av søvn i medisinske sengeposter på sykehus.

Kyte, Kristin; Natvig, Gerd Karin; Giske, Tove. 2015, Nordisk sygeplejeforskning. VID, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5