Cristin-person-ID: 7636
Person

John Anker Henrik Zwart

  • Stilling:
    Overlege
    ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Professor
    ved Nevroklinikken ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien - rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell.

Bondjers, Kristina; Stensland, Synne; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde; Atar, Dan; Matre, Dagfinn; Muller, Ashley Elizabeth; Wentzel-Larsen, Tore; Lingaas, Ingebjørg mfl.. 2021, Høstmøte for Akutt- og mottaksmedisin. STAMI, NKVTS, FHI, UIOVitenskapelig foredrag

Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien - rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell.

Bondjers, Kristina; Stensland, Synne; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde; Atar, Dan; Matre, Dagfinn; Muller, Ashley Elizabeth; Wentzel-Larsen, Tore; Lingaas, Ingebjørg mfl.. 2021, Verdens dagen for psykisk helse. STAMI, NKVTS, FHI, UIOVitenskapelig foredrag

Psychological impact of the Covid-19 pandemic on healthcare workers.

Bondjers, Kristina; Stensland, Synne; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde; Atar, Dan; Matre, Dagfinn; Muller, Ashley Elizabeth; Wentzel-Larsen, Tore; Lingaas, Ingebjørg mfl.. 2021, The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care (SSAI) webinar 2021: The COVID-19 pandemic: How do we cope, and how do we move forward?. STAMI, NKVTS, FHI, UIOVitenskapelig foredrag

Did hospital personnel receive adequate help and support to reduce work-related stress during the Covid-19 pandemic? The Norwegian Study of Hospital Personnel.

Stensland, Synne; Bondjers, Kristina; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde; Atar, Dan; Matre, Dagfinn; Muller, Ashley Elizabeth; Wentzel-Larsen, Tore; Lingaas, Ingebjørg mfl.. 2021, Trauma and mental health during the Global Pandemic. STAMI, FHI, NKVTS, UIO, OUS, RBUPVitenskapelig foredrag

Is it all bad? - sense of accomplishment among health-care workers during the Covid-19 pandemic.

Bondjers, Kristina; Lingaas, Ingebjørg; Stensland, Synne; Wøien, Hilde; Muller, Ashley Elizabeth; Atar, Dan; Zwart, John Anker Henrik; Dyb, Grete Anita. 2021, Trauma and mental health during the Global Pandemic. NKVTS, FHI, UIOPoster
1 - 5 av 358 | Neste | Siste »