Cristin-person-ID: 770060
Person

Nina Sletteland

  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Andre psykologiske fag

Emneord

E-læring • Nettbasert veiledning • Helsepedagogikk • Samliv • Webbasert veiledning

Land

  • Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Nina Sletteland

Tittel

Nina Sletteland

Sammendrag

Jeg er sykepleier, parterapeut og pedagog med videreutdanning i blant annet organisasjon og ledelse og kunnskapsbasert praksis og undervisning. Jeg har mange års arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten i klinisk arbeid og forskning spesielt knyttet til rus og rusforebyggende arbeid. I tillegg har jeg arbeidet i en årrekke med helsefremmende og forebyggende arbeid på ulike arenaer. Jeg har de senere årene blitt spesielt interessert i bruk av digitale verktøy i helsetjenesten samt i læringssammenheng. For tiden har jeg fokus på folkehelse og helsefremmende arbeid i 3. studieår ved bachelor i sykepleie. I tillegg er det e-læring og nettbasert praksisveiledning som er mitt primære forskningsfokus i VID.

Resultater Resultater

Årets Debutanter - et program for tenåringsforeldrene.

Sletteland, Nina. 2002, BERGENKLINNettsider (opplysningsmateriale)

Helsekommunikasjon og digitale medier.

Sletteland, Nina. 2015, Helsesøsterkongressen 2015. VIDFaglig foredrag

Ser du din sønns grafitti?

Sletteland, Nina. 2001, Rus & Avhengighet. VIDPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »