Cristin-person-ID: 783
Person

Therese Brovold

  • Stilling:
    Fagdirektør
    ved Klinisk aktivitetsavdeling (KLA) ved Diakonhjemmet sykehus
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 63 94

Resultater Resultater

Associations between health-related quality of life and physical function in older adults with or at risk of mobility disability after discharge from the hospital.

Sunde, Sylvia; Hesseberg, Karin; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese. 2021, European Geriatric Medicine. DIAKONSYK, OSLOMET, GCU, UIBVitenskapelig artikkel

Tverrfaglig døgnrehabilitering i spesialisthelsetjenesten og bedring i motorisk og kognitiv funksjon hos pasienter med hjerneslag – en prospektiv kohortstudie.

Engen, Kathrine; Brovold, Therese; Søberg, Helene L.. 2020, Fysioterapeuten. OSLOMET, HELSENTRØN, OUSVitenskapelig artikkel

En kvantiativ pre-post studie: Opprettholdelse av fysisk funksjon for hjemmeboende eldre.

Meyer, K.M.; Brovold, Therese; Granbo, Randi; Taraldsen, Kristin. 2019, Fysioterapeuten. OSLOMET, NTNUVitenskapelig artikkel

Effects of a multicomponent high intensity exercise program on physical function and health-related quality of life in older adults with or at risk of mobility disability after discharge from hospital: a randomised controlled trial.

Sunde, Sylvia; Hesseberg, Karin; Skelton, Dawn A.; Ranhoff, Anette Hylen; Pripp, Are Hugo; Aarønæs, Marit; Brovold, Therese. 2020, BMC Geriatrics. DIAKONSYK, OSLOMET, GCU, UIBVitenskapelig artikkel

Reliability and validity of the Norwegian-language version of the elderly mobility scale in older hospitalised patients.

Dokken, Inger; Brovold, Therese; Hesseberg, Karin. 2020, Physiotherapy Research International. DIAKONSYK, OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 26 | Neste | Siste »