Cristin-person-ID: 783170
Person

Gølin Finkenhagen Gundersen

  • Stilling:
    Sykepleier
    ved Sykehuset Telemark HF

Resultater Resultater

Possible Risk Factors for Poor Asthma Control Assessed in a Cross-Sectional Population-Based Study From Telemark, Norway.

Abrahamsen, Regine; Gundersen, Gølin Finkenhagen; Svendsen, Martin Veel; Klepaker, Geir; Kongerud, Johny; Fell, Anne Kristin Møller. 2020, PLOS ONE. TELEMARK, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Non-response in a population-based study of respiratory health in Norway.

Abrahamsen, Regine; Svendsen, Martin Veel; Henneberger, Paul K; Gundersen, Gølin Finkenhagen; Torén, Kjell; Kongerud, Johny; Fell, Anne Kristin Møller. 2015, European Respiratory Journal. CDC, TELEMARK, UIO, SASammendrag/abstract

Non-response in a population-based study of respiratory health in Norway.

Abrahamsen, Regine; Svendsen, Martin Veel; Henneberger, Paul K; Gundersen, Gølin Finkenhagen; Torén, Kjell; Kongerud, Johny; Fell, Anne Kristin Møller. 2015, European respiratory Society Congress. CDC, TELEMARK, UIO, SAPoster

Non-response in a cross-sectional study of respiratory health in Norway.

Abrahamsen, Regine; Svendsen, Martin Veel; Henneberger, Paul K.; Gundersen, Gølin Finkenhagen; Torén, Kjell; Kongerud, Johny; Fell, Anne Kristin Møller. 2016, BMJ Open. CDC, TELEMARK, UIO, OUS, SAVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4